top of page
DB6B94FA-C19A-4835-AED2-F0A77CF75744_edi

~ Rötterna till Pausfrid ~

Pausfrid Frida

Allting flödar och vävs samman, blir ett.

 

Efter flera år av utbildning, praktiserande och lärande, lämnar jag det kroppsliga för ett större syfte. Från och med nu leds jag vidare av mina mentorer och guider, på jorden och bortom, som fortsätter att lära, utbilda och leda mig framåt mot förfinad visdom.

 

Jag är ödmjukt tacksam för den väg jag är kallad att följa.

Frida Augustsson,

pausfrid

Frida Augustsson, pausfri
Healing ~ art of vibrations ~

Allt i universum, allt runt omkring oss, inom oss och allt som vi är består av vibrerande atomer. Varje atom har en kärna uppbyggd av neutroner och protoner, runt den snurrar elektroner i rasande fart. Elektronernas snabba rörelse initierar en puls, som skapar en våg. Det är denna våg vi människor uppfattar, när vi ser alla de fysiska formerna som omger oss. Överallt där puls, vågor och former finns - finns det vibrationer.

De helande vibrationers konst ~ art of vibrations ~ visades för mig och fortsätter att veckla ut sig, så vackert obegränsat.

 

En konst bestående av vibrerande vågor, vågor av ljud och vågor av tystnad. I detta står jag, fullständigt närvarande, när du kommer till mig.

Utbildningar

Diplomerad inom ACT (Acceptance Commitment Therapy, fördjupningsutbildning 2019-2020).

Svenska Psykologiinstitutet, Stockholm. En av landets mest ansedda ACT utbildningar och föreläsare har varit leg psykologer och psykoterapeuter, doktorander och forskare från bl.a. Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset.

Meditationsutbildning - Guidning och ledning för grupp och enskilt (2016-2020)

Privat utbildning, utbildare som idag är min mentor i mitt fortsatta arbete. Utbildningen har innefattat meditationens läror, dess grunder och tekniker och vilken roll meditation har för vår hälsa och för våra liv. Fördjupningskurser i bland annat våra tankars kraft, mental träning, affirmation- och visualiseringstekniker, samt fördjupningskurser i healing, våra chakran, energiavläsning, arbete med energiblockeringar, kinesiologi (för att utföra test).

Diplomerad Healing Sound Ceremony facilitator & sound Healer (årslång utbildning, 2022).

Civilekonom, inriktning ledarskap & organisationsutveckling (2009-2013).

Med fördjupning om hur ledarens tankar, värderingar och möjlighet till reflektion utvecklar ledarskapet och stöttar ledaren då man i yrkesrollen ställs inför utmanande och kritiska situationer.

Frida Augustsson, pausfrid
bottom of page