top of page
Sandy Beach_edited.jpg
~ ACT-terapi ~
ACT-terapi

Acceptance Commitment Therapy (ACT) är en evidensbaserad och modern vidareutveckling av kognitiv beteende terapi (KBT), har som syfte att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor genom nyanser i vårt språk och kommunikation. Målet med terapin är inte bara en minskning av problem, utan även att kunna skapa förutsättningar att leva ett rikt, meningsfullt och värdefullt liv.

 

I ACT-terapin används fördelarna med medveten närvaro och meditation i övningar och som verktyg som stöttar våra inre processer.

PAUSFRID Frida Augustsson Samtal ACT terapi meditation ljusfrekvenshealing healing art of vibrations healing i borås light frequency healing colour therapy healing sound healing frequency healing ljudterapi den kraftfulla vägen till inre frid
~ Ljudterapi ~
Ljudterapi

Ljudterapi är ett terapeutiskt tillvägagångssätt som använder vibrationer för att främja fysiskt, mentalt och emotionellt välbefinnande. Vi möts ständigt av ljud och oljud i vår omgivning, från fläktar och maskiner som surrar, från trafik osv. Ljuden påverkar oss på olika sätt genom livet. Ofta är vi inte ens medvetna om eller ens lägger märke till ljuden och dess påverkan, som på olika sätt stressar och har stressat vår kropp och fått oss i disharmoni.

 

Genom ljud kan vi gå djupare och bortom orden. Vi kan arbeta med det som finns där, som känns, men som är svårt att sätta i ord och ta på. Vi kan stöttas i vår process att släppa spänningar, gamla blockeringar, släppa taget om det som hindrar oss i livet. På samma sätt som ljudterapi också verkligen kan hjälpa oss hitta det som berör och är meningsfullt.

Genom att arbeta med olika former av ljud, olika instrument, som tibetanska klangskålar, trumma, flöjter, och med röst skapas kraftfulla vibrationer som stöttar oss mot harmoni. Genom att kombinera och komplettera ljudterapi med ACT-terapi och meditation förstärks effekterna ömsesidigt sinsemellan förstärkas.

PAUSFRID Frida Augustsson Samtal ACT terapi meditation ljusfrekvenshealing healing art of vibrations healing i borås light frequency healing colour therapy healing sound healing frequency healing ljudterapi den kraftfulla vägen till inre frid
Meditation
~ Meditation ~

Ordet meditation betyder på latin att föras mot mitten, mot centrum. Och det är precis vad vi gör under meditation, vi rör oss allt eftersom mot vår inre mitt. Vi skalar av lager för lager av tankar, föreställningar, känslor, av erfarenheter, av minnen, av etiketter över allt som kan beskrivas som mig, för att närma oss vår innersta kärna och det där som innerligt och på riktigt är mig själv. En fantastisk lärorik resa med allt vad det innebär, men också den där resan som du kommer minnas och bära med hela livet.

 

Det finns två grundläggande huvudprocesser i meditation. Den ena är objektinriktad meditation, där du med hjälp att en inre föreställning eller ett objekt lär dig att fokusera din uppmärksamhet under meditationen, till exempel genom bön, ljud, färg, form.

 

Den andra huvudprocessen är den objektlösa meditationen, kallas också djupmeditation. Det är denna form jag utövar och lär ut.

 

Under meditationen har du öppen uppmärksamhet för yttre såväl som inre stimuli. Denna meditation kännetecknas av ett medvetandetillstånd snarare än en viss teknik. Ett medvetandetillstånd av djup inte ro, av rent medvetande och sammansmältning av jaget och vår omgivning och omvärld, det vill säga skillnaden mellan objekt och subjekt upphävs och ren medvet och total enhet med allt existerande uppnås. Det är detta medvetandetillstånd, som vanligtvis de allra flesta meditationsformerna också strävar mot att uppnå.

Lyssna och gör gärna en av mina basmeditationer!

  • Den första är ca 10 min och för den vågade är det ytterligare 5 min i tystnad.

  • De två andra är meditationer som du gör när du är ute och går. Trevlig lyssning!

Vill du komma igång och börja, eller vill du fördjupa dig? Tveka inte att kontakta mig på pausfrid@gmail.com eller 0762-298389.

På ett unikt sätt utbildar jag i meditation och medveten närvaro.

Nivå I, bas. Betraktande av kropp, tankFrida Augustsson
00:00 / 16:24
De första medvetna stegenFrida Augustsson
00:00 / 11:50
De andra medvetna stegenFrida Augustsson
00:00 / 12:33
Kontakt / Bokning
bottom of page