top of page
Sandy Beach_edited.jpg
~ ACT-therapy ~
ACT-terapi

Acceptance Commitment Therapy (ACT) is an evidence-based and modern further development of cognitive behavioral therapy (CBT), which aims to develope a healthy relationship to one's thoughts and feelings through nuances in our language and communication. The goal of the therapy is not only a reduction of problems, but also to be able to create the conditions to live a rich, meaningful and valuable life.

In ACT therapy, the benefits of mindfulness and meditation are used in exercises and as tools that support our inner processes.

PAUSFRID Frida Augustsson Samtal ACT terapi meditation ljusfrekvenshealing healing art of vibrations healing i borås light frequency healing colour therapy healing sound healing frequency healing ljudterapi den kraftfulla vägen till inre frid
~ Sound therapy ~
Ljudterapi

Sound therapy is a therapeutic approach that uses vibrations to promote physical, mental and emotional well-being. We are constantly met by noise in our surroundings, from fan systems and machines that buzz, from traffic, etc. Sounds affect us in different ways throughout life. Often we are not even aware of or even notice the sounds and their impact, which in various ways stress and have stressed our body and put us in disharmony.

 

Through sound we can go deeper and beyond words.  We can work with what is there, which is felt, but which is difficult to put into words and to grasp.  We can be supported in our process of releasing tension, old blockages, letting go of what hinders us in life.  In the same way that sound therapy can also really help us find what touches and is meaningful.

By working with different forms of sound, different instruments, such as Tibetan singing bowls, drum, flutes, and with voice, powerful vibrations are created that support us towards harmony. By combining and supplementing sound therapy with ACT-therapy and meditation, the effects are mutually reinforced.

PAUSFRID Frida Augustsson Samtal ACT terapi meditation ljusfrekvenshealing healing art of vibrations healing i borås light frequency healing colour therapy healing sound healing frequency healing ljudterapi den kraftfulla vägen till inre frid
Meditation
~ Meditation ~

Ordet meditation betyder på latin att föras mot mitten, mot centrum. Och det är precis vad vi gör under meditation, vi rör oss allt eftersom mot vår inre mitt. Vi skalar av lager för lager av tankar, föreställningar, känslor, av erfarenheter, av minnen, av etiketter över allt som kan beskrivas som mig, för att närma oss vår innersta kärna och det där som innerligt och på riktigt är mig själv. En fantastisk lärorik resa med allt vad det innebär, men också den där resan som du kommer minnas och bära med hela livet.

 

Det finns två grundläggande huvudprocesser i meditation. Den ena är objektinriktad meditation, där du med hjälp att en inre föreställning eller ett objekt lär dig att fokusera din uppmärksamhet under meditationen, till exempel genom bön, ljud, färg, form.

 

Den andra huvudprocessen är den objektlösa meditationen, kallas också djupmeditation. Det är denna form jag utövar och lär ut. Under meditationen har du öppen uppmärksamhet för yttre såväl som inre stimuli. Denna meditation kännetecknas av ett medvetandetillstånd snarare än en viss teknik. Ett medvetandetillstånd av djup inte ro, av rent medvetande och sammansmältning av jaget och vår omgivning och omvärld, det vill säga skillnaden mellan objekt och subjekt upphävs och ren medvet och total enhet med allt existerande uppnås. Det är detta medvetandetillstånd, som vanligtvis de allra flesta meditationsformerna också strävar mot att uppnå.

Lyssna och gör gärna en av mina basmeditationer!

  • Den första är ca 10 min och för den vågade är det ytterligare 5 min i tystnad.

  • De två andra är meditationer som du gör när du är ute och går. Trevlig lyssning!

Vill du komma igång och börja, eller vill du fördjupa dig? Tveka inte att kontakta mig på pausfrid@gmail.com eller 0762-298389.

På ett unikt sätt utbildar jag i meditation och medveten närvaro.

Nivå I, bas. Betraktande av kropp, tankFrida Augustsson
00:00 / 16:24
De första medvetna stegenFrida Augustsson
00:00 / 11:50
De andra medvetna stegenFrida Augustsson
00:00 / 12:33
Kontakt / Bokning
bottom of page